Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ ...


Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.
-
If I decide to be an idiot, then I'll be an idiot on my own accord.

Johann Sebastian Bach

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườigiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 21/3/1685
Ngày mất: 28/7/1750

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống