Nếu ta cứ mãi mãi thận trọng, làm sao ta ...


Nếu ta cứ mãi mãi thận trọng, làm sao ta có thể vẫn là con người?
-
If one is forever cautious, can one remain a human being?

Aleksandr Solzhenitsyn

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống