Nếu người ta quá cố chấp với những ...


Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác.
-
If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắcsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống