Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt ...

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.
-
If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống