Nếu muốn tôi tin vào Chúa, hãy để tôi ...


Nếu muốn tôi tin vào Chúa, hãy để tôi chạm vào ông ta.
-
If you want me to believe in God, you must make me touch him.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống