Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, ...


Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.
-
If you would know the value of money, go and try to borrow some.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcgiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống