Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, ...


Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.
-
If you would know the value of money, go and try to borrow some.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcgiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống