Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu một người đổ hết ví vào đầu, ...


Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.
-
If a man empties his purse into his head, no one can take it from him.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứckhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống