Nếu một người đổ hết ví vào đầu, ...


Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.
-
If a man empties his purse into his head, no one can take it from him.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứckhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống