Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà ...


Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà bên kia kiên quyết từ chối, sự tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng phân xử; và giữa những quyền uy không có cùng cấp cao hơn, chẳng có trọng tài nào ngoài thanh kiếm.
-
If one party resolves to demand what the other resolves to refuse, the dispute can be determined only by arbitration; and between powers who have no common superior, there is no other arbitrator than the sword.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android

Danh ngôn cuộc sống ios

Quá hay hay quá

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

Khuyết danh

tuyển chọn thế giới văn mẫu tuyệt hay
kho tàng tạp chí văn học chọn lọc
thế giới bài tập làm văn chọn lọc
bài viết thi viết văn học sinh
sách sổ tay văn mẫu chọn lọc
© 2012 Danh ngôn cuộc sống