Nếu không phải nhờ hy vọng, trái tim sẽ ...


Nếu không phải nhờ hy vọng, trái tim sẽ tan vỡ.
-
If it were not for hopes, the heart would break.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngtrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống