Nếu không được phép cười ở thiên ...


Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu.
-
If I am not allowed to laugh in heaven, I don't want to go there.

Martin Luther

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống