Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có ...


Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.
-
If there were no bad people, there would be no good lawyers.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườixấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống