Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có ...


Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.
-
If there were no bad people, there would be no good lawyers.

Charles Dickens

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườixấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống