Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó ...


Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.
-
If happiness could be brought, few of us could pay the price.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống