Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí ...


Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.
-
If passion drives you, let reason hold the reins.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêlý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống