Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó ...


Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu.
-
If the path be beautiful, let us not ask where it leads.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống