Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu ...

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.
-
If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

Dalai Lama

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống