Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu ...

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.
-
If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống