Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng ...

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
-
If there ever comes a day when we can't be together keep me in your heart, I'll stay there forever.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạntrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống