Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu có chuẩn bị thì không phải lo ...


Nếu có chuẩn bị thì không phải lo lắng.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lo lắng

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống