Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu Chúa Trời có thể làm việc thông qua ...


Nếu Chúa Trời có thể làm việc thông qua tôi, ngài có thể làm việc thông qua bất cứ ai.
-
If God can work through me, he can work through anyone.

Francis of Assisi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống