Nếu bạn tự coi mình là người thông minh ...


Nếu bạn tự coi mình là người thông minh nhất thì cũng đừng có khóc khi những người khác không hiểu bạn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vui vẻhài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống