Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn ...


Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp.
-
If you haven't cried, your eyes can't be beautiful.

Sophia Loren

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vẻ đẹpthẩm mỹ

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 20/9/1934
© 2012 Danh ngôn cuộc sống