Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn ...


Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp.
-
If you haven't cried, your eyes can't be beautiful.

Sophia Loren

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vẻ đẹpthẩm mỹ

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 20/9/1934

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống