Nếu anh lãnh đạo tài tình, anh sẽ có ...


Nếu anh lãnh đạo tài tình, anh sẽ có được sự vui vẻ phục tùng.
-
If you command wisely, you'll be obeyed cheerfully.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lãnh đạophục tùng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống