Nếu anh không thể giải thích đơn giản thì ...


Nếu anh không thể giải thích đơn giản thì anh chưa hiểu đủ rõ.
-
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống