Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu anh không thể giải thích đơn giản thì ...


Nếu anh không thể giải thích đơn giản thì anh chưa hiểu đủ rõ.
-
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống