Nền văn minh bắt đầu với trật tự, phát ...


Nền văn minh bắt đầu với trật tự, phát triển với tự do, và chết cùng sự hỗn loạn.
-
Civilization begins with order, grows with liberty and dies with chaos.

Will Durant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống