Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong ...


Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân.
-
A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quốc giavăn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống