Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong ...


Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân.
-
A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quốc giavăn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống