Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những ...


Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do.
-
Children should be educated and instructed in the principles of freedom.

John Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dogiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống