Nàng nhận được vẻ bề ngoài từ cha mình. ...


Nàng nhận được vẻ bề ngoài từ cha mình. Ông là bác sỹ thẩm mỹ.
-
She got her looks from her father. He's a plastic surgeon.

Groucho Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống