Năng lực của mỗi người có thể gia tăng ...


Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa.
-
Every man's ability may be strengthened or increased by culture.

John Abbott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 12/3/1821
Ngày mất: 30/10/1893
© 2012 Danh ngôn cuộc sống