Năm đầu được mùa đừng quên nắm sau ...


Năm đầu được mùa đừng quên nắm sau thất bát, khi no đủ thì đừng quên lúc cơ hàn.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khógiàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống