Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mượn dao giết người, mượn tay người ...


Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù.
-
Tá đao sát nhân.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống