Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì ...


Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống