Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mua thứ mình không cần và rồi bạn sẽ ...


Mua thứ mình không cần và rồi bạn sẽ phải bán thứ mình cần.
-
Buy what thou hast no need of and ere long thou shalt sell thy necessities.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống