Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mua thứ mình không cần và rồi bạn sẽ ...


Mua thứ mình không cần và rồi bạn sẽ phải bán thứ mình cần.
-
Buy what thou hast no need of and ere long thou shalt sell thy necessities.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống