Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... ...

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.
-
Rains fall, winds blow, the sun shines... it all comes naturally, just like loving you.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống