Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng ...


Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng được gọi là ý tưởng.
-
An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý tưởngnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống