Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng ...


Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng được gọi là ý tưởng.
-
An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý tưởngnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống