Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng ...


Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng được gọi là ý tưởng.
-
An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý tưởngnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Mahatma Gandhi

© 2012 Danh ngôn cuộc sống