Một trong những tài năng lớn lao nhất là ...


Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.
-
One of the greatest talents of all is the talent to recognize and to develop talent in others.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năngphát triển

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống