Một trong những lợi thế của tính lộn ...


Một trong những lợi thế của tính lộn xộn là bạn thường xuyên có những phát hiện thú vị.
-
One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

A. A. Milne

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống