Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một trong những lợi thế của tính lộn ...


Một trong những lợi thế của tính lộn xộn là bạn thường xuyên có những phát hiện thú vị.
-
One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống