Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một trong những điều quan trọng nhất bạn ...


Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bản thân.
-
One of the most essential things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống