Một trong những điều quan trọng nhất bạn ...


Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bản thân.
-
One of the most essential things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you.

Les Brown

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống