Một trong những điều khó khăn nhất trong ...


Một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời là nhìn người mình yêu yêu người khác.
-
One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống