Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một ...


Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến.
-
A bad compromise is better than a good battle.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống