Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách ...


Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc điều nó cần phải nói.
-
A classic is a book that has never finished saying what it has to say.

Italo Calvino

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn học

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/10/1923
Ngày mất: 19/9/1985
© 2012 Danh ngôn cuộc sống