Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách ...


Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc điều nó cần phải nói.
-
A classic is a book that has never finished saying what it has to say.

Italo Calvino

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn học

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/10/1923
Ngày mất: 19/9/1985
© 2012 Danh ngôn cuộc sống