Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh ...


Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.
-
One half of the world cannot understand the pleasures of the other.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
© 2012 Danh ngôn cuộc sống