Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một nửa sự thật thường là điều dối ...


Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.
-
Half a truth is often a great lie.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtdối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống