Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một nửa những lời nói dối họ nói về ...


Một nửa những lời nói dối họ nói về tôi là không đúng sự thật.
-
Half the lies they tell about me aren't true.

Yogi Berra

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtdối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Ngày sinh: 12/5/1925
© 2012 Danh ngôn cuộc sống