Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên ...


Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên tử nhìn chính bản thân mình.
-
A physicist is just an atom's way of looking at itself.

Niels Bohr

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đan Mạch
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 7/10/1885
Ngày mất: 18/11/1962

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống