Một người tình không biết kín đáo chẳng ...


Một người tình không biết kín đáo chẳng phải là một người tình.
-
A lover without indiscretion is no lover at all.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống