Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người phụ nữ ít khi hỏi lời khuyên ...


Một người phụ nữ ít khi hỏi lời khuyên trước khi cô ta đã mua quần áo cưới.
-
A woman seldom asks advice before she has bought her wedding clothes.

Joseph Addison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữhôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719
© 2012 Danh ngôn cuộc sống