Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người không sống được một trăm ...


Một người không sống được một trăm năm, thế mà anh ta lo lắng khá đủ cho một ngàn năm.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống