Một người đàn ông có bổn phận trước ...


Một người đàn ông có bổn phận trước tiên là che chở cho vợ mình.

Ngạn ngữ Ấn Độ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vợ chồng

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống