Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình ...


Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.
-
A man has honor if he holds himself to an ideal of conduct though it is inconvenient, unprofitable, or dangerous to do so.

Walter Lippmann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 23/9/1889
Ngày mất: 14/12/1974
© 2012 Danh ngôn cuộc sống