Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi ...


Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi anh ta gieo hạt và không ai gặt.
-
A man has cause for regret only when he sows and no one reaps.

Charles Goodyear

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 29/12/1800
Ngày mất: 1/7/1860

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống