Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người bắt đầu nói dở khi người ...


Một người bắt đầu nói dở khi người đó chẳng có gì để nói.
-
One always speaks badly when one has nothing to say.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống